Cysylltu â Gwesty Glanmor

I gael gwybod a oes lle ar gael yn y gwesty, archebu lle neu unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â Robin ar y ffôn neu drwy’r post:

Ffôn: 01970 871689

Mr. Robin Elliot
Gwesty Glanmor
Hight Street
Borth
Ceredigion
SY24 5JP